Същност на пожара. Зони при пожар.


Пожарите са едни от най-разпространените бедствия по целия свят, причиняващи големи щети от различен характер и отнемащи човешки животи...
 

Прахови пожарогасители


Курсов проект за "Ятрус-6", подробно устройство и предназначение...
 

Пожарогасителни средства


Първият пожарогасител, за който има някаква информация е патентован в Англия през 1723г. от Амброуз Годфри. Състои се от цилиндричен контейнер с пожарогасителна течност, съдържащ калаена камера с барут...
 

Противопожарни машини


Резултатите да се представят със записка в текстуален, табличен, графичен и снимков материал във вид и обем по преценка на студента. От изложението да става ясно за основното и допълнително оборудване на противопожарния автомобил в съответствие...
 

Изследване на пожароизвестителна централа Iris


Изследване на пожароизвестителна централа Iris, технически параметри, начин на работа, индикации, проверки, тестове и др.....
 

Пожарна безопасност на ел.инсталации и уредби


Изследване на обект за съответствието му с правилата и нормите за ПБЗН...
 

Противопожарно досие


Курсовата работа по дисциплината "Противопожарна безопасност и спасително дело" изисква да се създаде досие на фирма или учреждение....
 

Международен маркетинг


Курсовия проект разглежда важен за съвременната външноикономическа теория и практика проблем – използването на международните стратегически съюзи като нов адекватен отговор на условията, настъпващи с ускореното развитие на глобалния пазар...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Противопожарна техника с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент